صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • نوع سمینار دوره سمینار آدرس اینترنتی
  شیمی تجزیه هفدهمین http://isac17.kashanu.ac.ir/
  شیمی آلی هفدهمین http://www.17orgchem.com/
  شیمی معدنی دوازدهمین http://research.guilan.ac.ir/icc12/
  شیمی فیزیک چهاردهمین http://www.physicalchemistry.ir/
  دوسالانه کمومتریکس دومین www.urmia.ac.ir/chemometrics/registration/primary-registration.htm
  دوسالانه الکتروشیمی هشتمین http://www.echem8.com
  ارسال شده در تاريخ ۳۰ مرداد سال ۱۳۸۹

  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.7 No.4
  December 2010
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • آگوست 2010