صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • لیست اعضاء ستاد برگزار کنندگان سال جهانی شیمی

  ۱/ دکتر نعمت اله ارشدی -آموزش و پرورش
  ۲/ دکتر سید حبیب فیروز آبادی -شیراز
  ۳/ دکتر عباس افخمی - بوعلی سینا – همدان
  ۴/ دکتربلالائی - خواجه نصیر
  ۵/ دکتر میر محمد صادقی - اصفهان
  ۶/ دکتر زلفی گل - بوعلی سینا – همدان
  ۷/ دکتر نوروزیان - شهید باهنر کرمان
  ۸/ دکتر موسوی - تربیت مدرس
  ۹/ دکتر میرخانی - اصفهان
  ۱۰/ دکتر گلابی - تبریز
  ۱۱/ دکتر کارگشا - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
  ۱۲/ دکتر پارسافر - صنعتی شریف
  ۱۳/ دکتر ترسلی - شهید چمران اهواز
  ۱۴/ دکتر جوشقانی - رازی کرمانشاه
  ۱۵/ دکتر رحیمی زاده - فردوسی مشهد
  ۱۶/ دکتر شمسی پور - رازی کرمانشاه
  ۱۷/ دکتر مقاری - تهران


  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.8 No.3
  December 2011
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • ژانویه 2011