صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • اعضاء هیئت مدیره

  ۱- دکتر مجتبی شمسی پور رئیس هیئت مدیره
  ۲- دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی
  ۳- دکتر محمدعلی زلفی گل دبیر انجمن و نائب رئیس
  ۴- دکتر ولی اله میر خانی خزانه دار انجمن
  ۵- دکتر محمد رحیمی زاده بازرس
  ۶- دکتر اسماعیل شمس سولاری بازرس
  ۷- دکتر مهدی جلالی هروی عضو هیئت مدیره
  ۸- دکتر ایرج محمدپور عضو هیئت مدیره
  ۹- دکتر هوشنگ پرهام عضو هیئت مدیره
  ۱۰- دکتر داود نعمت الهی عضو هیئت مدیره
  ۱۱- دکتر یداله یمینی عضو هیئت مدیره
  ۱۲- دکتر مجید مقدم عضو هیئت مدیره

  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.8 No.3
  December 2011
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • ژانویه 2011