قابل توجه کاربران محترم

تمامي اطلاعات مورد نياز در شبکه و آخرين تغييرات در اين صفحه نوشته شده و همواره به روز مي شود 

جهت هرگونه سئوال در ارتباط با شناسه کاربر خود مي توانيد با شماره تلفن  6022374 و يا  6164161 تماس بگيريد.
در صورت نياز به ورود به سيستم در حالت متني بجاي telnet از SSH استفاده نماييد.
SSH را از همين سايت Download و نصب نمايد.
با برنامه SSH مي توانيد علاوه بر ورود در سيستم file transfer هم انجام دهيد.
جهت forward نمودن نامه هاي خود در سيستم login نموده و يک file به نام "forward." در شناسه کاربر خود ايجاد نموده و در اولين خط آن آدرس پست الکترونيکي مورد نظر را بنويسيد.
جهت داشتن home page کافي است که يک directory به نام public_html در شناسه خود ايجاد نموده و در داخل آن فايلي به نام index.html ايجاد و يا کپي نماييد.
آدرس home page شما آدرس host بعلاوه username/~ شما ميباشد. مثلا اگر نام کاربر (username) شما testuser باشد آدرس home page شما بصورت http://www.ics-ir.org/~testuser مي باشد.
جهت ديدن home page خودتان توسط ديگران بايد امکان دسترسي به آنها را فراهم نماييد(مجوز ديدن فايلها را به ديگران بدهيد) که براي اين کار کافيست که فقط يک بار بلافاصله از ورود به سيستم اين دستور را اجرا نموده
chmod     o+x       ../$USER
و هر بار بعد از ايجاد و يا انتقال فايل با SSH اين دستور را اجرا نماييد.
chmod     -R   o+rx    ./public_html